o stowarzyszeniu

Nasz oddział stawia sobie za cel propagowanie roboczej formy wykorzystania koni przy produkcji zdrowej żywności oraz popularyzacji rekreacji, turystyki konnej oraz hodowli koni.

Zamierzamy szerzyć nowoczesne metody chowu i hodowli koni wśród miłośników tych zwierząt.

Naszym celem jest podjęcie współpracy z jak największą liczbą hodowców oraz organizacja spotkań szkoleniowych, wystaw i  pokazów koni.

Po przez szkolenia pragniemy przekazać wiedzę z zakresu żywienia, pielęgnacji, rozrodu koni oraz użytkowania koni w pracy zaprzęgowej przy wykorzystaniu współczesnego systemu powożenia.

Pragniemy zintegrować hodowców i producentów zdrowej żywności z naszego regiony.

Obecnie stowarzyszenie liczy 30 członków.

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do naszego Stowarzyszenia prosimy o kontakt drogą mailową lub telefonicznie.