Fotorelacja z VIII Pokazu

Zdjęcia nie podpisane nazwiskiem są autorstwa Pana Tadeusza Reszki.