Kochani,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy Wam życzyć niezwykłych prezentów od św. Mikołaja, wielu chwil na grzbiecie spędzonych, zdrowia końskiego, galopów niezapomnianych, koni szczęśliwych i ogromu radości oraz wzajemnej miłości!
A w nadchodzącym 2020roku mocnego postanowienia realizowania swoich końskich pasji.

12 stycznia godz 15.00w Bychawskim Centrum Kultury odbędzie się spotkanie Noworoczne,a także zebranie walne

I termin zebrania walnego godz 15.30

II termin zebrania walnego godz 16

Porządek obrad:

sprawozdanie z działalności BSPK w 2019

zabranie głosu przez prezesa BS

wolna dyskusja

Wybory nowego zarządu

Prosimy o obecność będzie to bardzo ważne zebranie walne

Prosimy zabrać ze sobą coś do jedzenia