Spotkanie jubileuszowe

Z inicjatywy naszego oddziału- w niedzielę,28 kwietnia odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 10lecia powstania naszego stowarzyszenia. Jednocześnie było ono okazją do omówienia ważnych spraw pomiędzy oddziałami zarejestrowanymi na lubelszczyżnie.Po spotkaniu-które miało miejsce w sali Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie udaliśmy się na cmentarz, gdzie złożylismy kwiaty i zapalilismy znicz na grobie założyciela PSUiPKR prof.Ewalda Sasimowskiego.

 

Na zebraniu zabrakło członków oddziału jastkowskiego. Wspólnie z oddziałem lubelskim omówiliśmy strategie naszego działania w przyszłości i w jawnym głosowaniu jednomyslnie wszyscy uprawnieni do głosowania zatwierdzili połaczenie naszych oddziałów w jeden, dla zwiekszenia efektywności naszych prac.Niniejszym osobne oddziały lubelski i bychawski przestają istnieć.

Na wniosek prof.Ryszarda Kolstrunga-również jednogłośnie, przyjęliśmy nazwę naszego oddziału Polskie Konie Robocze oddział lubelski z siedzibą w Bychawie. W pismach do sposorów i władz lokalnych będziemy posługiwac sie tą nazwa oddziału ze wzg.na jej prostszą do zapamiętania formułę. Pełną nazwę stowarzyszenia będziemy umieszczać w pismach dodatkowo-dla podkreślenia naszej przynależności do PSUiPKR.

 

W galerii relacja fotograficzna ze spotkania.